Projekt ProCoach

Rezultaty i odbiorcy projektu

  • Holistyczny program szkoleniowy dla trenerów – wszechstronny program dbający o wiedze techniczna, teoretyczna i praktyczna dla trenerów wychodzący poza tematykę technicznego pływania. (2 poziomy zaawansowania)
  • Holistyczny program szkoleniowy dla zawodników – program uzupełniający dla zawodników, materiały mają być wsparciem w pracy trenera i stanowić narzędzia samorozwoju zawodnika. Podzielony na 2 kategorie wiekowe.
  • Multimedialna platforma edukacyjna ProCoach Sailing – łatwa w obsłudze i ciekawie zaprojektowana platforma ze stroną www, na której będą znajdowały się, programy szkoleniowe i dodatkowe materiały. Odbiorcami projektu są trenerzy żeglarstwa regatowego, kluby i organizacje żeglarskie, zawodnicy – dzieci i młodzież

Więcej informacji na temat Programu Edukacja: https://education.org.pl/

Strona projektu:  procoachsailing.pl

Projekt „Żeglarska holistyczna platforma edukacyjna” jest realizowany w ramach Programu Edukacja, który korzysta z dofinansowania o wartości ok. 20 mln € otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Operatorem Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Projekt realizuje 3 obszary priorytetowe:

Wzmacnia potencjał ludzki w Polsce poprzez stworzenie systemu wszechstronnej, holistycznej edukacji trenerów żeglarstwa regatowego oraz zawodników

Rozwija kulturę jakości w sektorze edukacji podnosząc jakość szkoleń dla kadry trenerskiej w żeglarstwie regatowym, kreuje kulturę ustawicznego kształcenia trenerów oraz zawodników opartą na wielu dyscyplinach i płaszczyznach oraz przygotowanej do różnych poziomów zaawansowania

Rozwija edukację dotycząca dobrostanu dzieci podnoszac kompetencje edukacyjne i psychologiczne trenerów żeglarstwa regatowego i tworząc programy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży.

Po przeprowadzeniu badań wśród trenerów żeglarstwa zauważyliśmy zapotrzebowanie na materiały dotyczące nie tylko techniki żeglarstwa, ale również psychologii, pedagogiki czy diety sportowca. To jedynie potwierdziło, że wszechstronny program szkoleniowy jest potrzebny. Chcemy, aby wiedza trenerska była wszechstronna, dlatego platforma ProCoach Sailing zawiera tematy z zakresu różnych dziedzin przydatnych podczas treningu żeglarskiego. Cały program szkoleniowy jest podzielony na 2 poziomy: podstawowy i zaawansowany i zawiera kursy z tematyki: 

Holistyczne programy szkoleniowe pomogą zarówno trenerom jak i zawodnikom w łatwym dostępie do najnowszych trendów i wiedzy, narzędzi do radzenia sobie ze stresem i emocjami, i w dbałości o dobrostan psychiczny co jest teraz szczególnie cenne.

Scroll to Top