Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Klientów oraz użytkowników serwisów internetowych prowadzonych przez naszą firmę. Zapewniamy, że wszelkie działania podejmowane w zakresie przetwarzania danych osobowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Lion Sailing – Lew Gołda z siedzibą przy ul.Boremlowskiej 51/19 04-338 w Warszawie, NIP: 113 29 41 177.
Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umów związanych z działalnością administratora oraz – pod warunkiem wyrażenia odpowiednich zgód – cel marketingowy lub informacyjny.
Administrator danych osobowych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z zawartą z administratorem umową i w celu jej realizacji innym podmiotom realizującym na rzecz administratora usługi turystyczne, ubezpieczeniowe i/lub rozliczenia finansowe (księgowość).

Prawa Użytkownika
Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:
dostępu do danych;
sprostowania danych;
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies
Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych statystycznych o aktywności użytkowników oraz dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb i gustów. Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony Serwisu. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron Serwisu. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony Serwisu. Użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, jednak może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności niektórych części serwisu.
Brak zmiany tych ustawień jest jednoznaczny z akceptacją polityki dotyczącej cookies strony lionsailing,pl.

Ochrona prywatności
Nie przekazujemy zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to wyraźną zgodę Klienta lub będzie to wymagane przez uprawnione organy państwa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Materiały reklamowe i promocyjne
Wysyłamy materiały reklamowo-promocyjne jedynie osobom, które wyraźnie wyraziły na to zgodę. Nasze materiały dotyczą wyłącznie oferty naszej firmy.

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami poprzez pocztę elektroniczną lionsailing@gmail.com. 

Scroll to Top